Valsts kapitālsabiedrību portfeļa informācija

Valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību ar valsts kapitāla daļu darbību raksturojošie summārie finanšu rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

Galvenie finanšu rādītāji, milj. EUR
20152016201720182019
Apgrozījums3321.83258.63397.83773.53954.0
Peļņa/zaudējumi166.6206.1508.4323.6318.8
EBITDA611.0776.2910.7835.7926.5
Aktīvi8166.78726.19407.29506.210273.5
Pamatkapitāls3887.64016.74088.13764.63833.6
Pašu kapitāls3803.84218.94787.84736.14772.1
Investīcijas669.4640.7651.0728.1979.6
Samaksātās dividendes valsts budžetā124.9154.7148.7232.5231.8
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos823.0876.8810.0859.4864.9
Saņemtie ziedojumi0.982.782.491.601.61
Veiktie ziedojumi5.075.345.195.676.27
No valsts budžeta saņemtais finansējums541.8602.01043.3695.4716.9
Galvenie finanšu rādītāji
20152016201720182019
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %5.016.3214.968.588.06
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %2.042.365.403.403.10
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %4.384.8810.626.836.68
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori)1.471.091.331.041.57
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)1.131.050.950.991.13
Citi rādītāji
20152016201720182019
Nodarbināto skaits52 72352 12051 01849 79949 429
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, tūkst. EUR12.5812.8813.5615.2916.27
Sieviešu skaits pārvaldēn/a65676870
Vīriešu skaits pārvaldēn/a160157165176
Dzimumu attiecība pārvaldē, sievietes %n/a28.8929.9128.7628.46
Dzimumu attiecība pārvaldē, vīrieši %n/a71.1170.0967.3871.54
Gada pārskats pēc SFPS (jā)n/a26202020
Gada pārskats nav pēc SFPS (nē)n/a49565556

Valsts kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums, miljoni EUR, un rentabilitāte, %, no 2015. līdz 2019. gadam

Valsts kapitālsabiedrību peļņa, miljoni EUR, un pašu kapitāla atdeve (ROE), procenti, no 2015. līdz 2019. gadam

Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi, miljoni EUR, un aktīvu atdeve (ROA), procenti, no 2015. līdz 2019. gadam