Valsts kapitālsabiedrību portfeļa informācija

Valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību ar valsts kapitāla daļu darbību raksturojošie summārie finanšu rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

Galvenie finanšu rādītāji, milj. EUR
20162017201820192020
Apgrozījums3258.63397.83773.53954.03289.5
Peļņa/zaudējumi206.1508.4323.6318.821.24
EBITDA776.2910.7835.7926.5604.1
Aktīvi8726.19407.29506.210273.510652.9
Pamatkapitāls4016.74088.13764.63833.64369.7
Pašu kapitāls4218.94787.84736.14772.15054.2
Investīcijas637.8647.7725.4979.1635.6
Samaksātās dividendes valsts budžetā154.7148.7232.6231.8220.9
Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos876.8810.0859.6865.0849.8
Saņemtie ziedojumi2.782.911.181.071.80
Veiktie ziedojumi5.345.195.676.277.76
No valsts budžeta saņemtais finansējums602.01043.3695.2716.91209.4
Galvenie finanšu rādītāji
20162017201820192020
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %6.3214.968.588.060.65
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %2.365.403.403.100.20
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %4.8810.626.836.680.42
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori)1.091.331.041.571.48
Saistību īpatsvars (saistības/pašu kapitāls)1.050.950.991.131.08
Citi rādītāji
20162017201820192020
Nodarbināto skaits52 12051 01849 90849 48246 784
Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, tūkst. EUR12.8813.5615.2616.3117.23
Sieviešu skaits pārvaldē6567687162
Vīriešu skaits pārvaldē160158166177156
Dzimumu attiecība pārvaldē, sievietes %28.8929.7828.6327.0230.73
Dzimumu attiecība pārvaldē, vīrieši %71.1170.2228.6327.0230.73
Gada pārskats pēc SFPS (jā)2619202019
Gada pārskats nav pēc SFPS (nē)4956555656

Valsts kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums, miljoni EUR, un rentabilitāte, %, no 2016. līdz 2020. gadam

Valsts kapitālsabiedrību peļņa, miljoni EUR, un pašu kapitāla atdeve (ROE), procenti, no 2016. līdz 2020. gadam

Valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi, miljoni EUR, un aktīvu atdeve (ROA), procenti, no 2016. līdz 2020. gadam