Gada pārskati

Viens no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem - ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošana. Atbilstoši likumam, PKC ik gadu sagatavo publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām.

2020

Pārskats par 2019. gadu, lasīšanai mobilajās ierīcēs (vienas lapas skatā)

Pārskats par 2019. gadu atvēruma skatā

Pārskats par 2019. gadu (šķirstāms)

Valsts kapitālsabiedrību informācijas publiskošanas prasību izpilde un informācijas atklātības nodrošināšana valsts kapitāla daļu turētāju tīmekļvietnēs 2020. gadā

Informācijas atklātības nodrošināšana pašvaldību tīmekļvietnēs (atjaunots 02.02.2021.)

ENG

Pārskats angļu valodā (vienas lapas skatā - mobilajām ierīcēm, lejuplādei)

 

2019

Pārskats par 2018. gadu lasīšanai uz mobilajām ierīcēm (vienas lapas skatā)

Pārskats par 2018. gadu atvēruma skatā

ENG

Pārskats angļu valodā (vienas lapas skatā - mobilajām ierīcēm, lejuplādei)

 

2018

Pārskats par 2017. gadu lasīšanai uz mobilajām ierīcēm (vienas lapas skatā)

Pārskats par 2017. gadu atvēruma skatā

ENG

Pārskats angļu valodā (atvēruma skatā)

Pārskats angļu valodā (vienas lapas skatā - mobilajām ierīcēm, lejuplādei)

 

2017

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2016. gadu šeit

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2016. gadu šeit

Pārskats angļu valodā

Pārskats angļu valodā lejuplādei

2016

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Pārskats ļauj iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā.

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu par 2015. gadu šeit

Pārskats angļu valodā

Pārskats angļu valodā lejuplādei

2015

2015. gadā sagatavotais pārskats ir pirmais šāda veida informācijas apkopojums par valstij piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām kopš 2010. gada, un tas ataino esošo situāciju saistībā ar valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, kā arī valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem.

Jūs varat atvērt lasīšanai PKC sagatavoto pārskatu par 2014. gadu šeit

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu šeit

Pārskats angļu valodā

Pārskats angļu valodā lejuplādei