Uzsākta metodoloģijas izstrāde optimālas kapitāla struktūras noteikšanai valsts kapitālsabiedrībās

25.10.2019
Uzsākta metodoloģijas izstrāde optimālas kapitāla struktūras noteikšanai valsts kapitālsabiedrībās

Lai attīstītu iesākto valsts kapitālsabiedrību reformu un stiprinātu profesionālu un ilgtspējīgu pārvaldības modeli, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta dienestu 2019. gada 30. septembrī sāka īstenot jau otro valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas stiprināšanas projektu.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot pamatu, kas dos iespēju uzlabot lēmumu pieņemšanas procesus attiecībā uz optimālu kapitāla struktūras izveidi valsts kapitālsabiedrībās un atbilstoša finansējuma piesaisti.

Projektā, sadarbojoties ar kapitālsabiedrībām, kapitāla daļu turētājiem un ministrijām, paredzēts izvērtēt atsevišķi izraudzītu valsts kapitālsabiedrību esošās kapitāla struktūras un korporatīvās pārvaldības prakses atbilstību starptautiski atzītajai praksei, kā arī iekšējo kontroles sistēmu darbību. Tad, analizējot starptautisko praksi un dažādu pārvaldes struktūru stiprās un vājās puses, tiks vērtēts dažādu finanšu instrumentu izmantošanas līmenis.

Tādējādi tiks izveidota metodoloģija optimālas kapitāla struktūras noteikšanai, kas tiks testēta vairākos uzņēmumos. Ieguvums no šīs metodoloģijas būs atbilstoša kapitāla atdeve no valsts ieguldījumiem valsts kapitālsabiedrībās un ieguldīto valsts resursu efektīva izmantošana, jo tas dos papildu informāciju lēmumu pieņemšanai attiecībā uz pašu kapitāla struktūru rādītājiem un dividenžu līmeņa noteikšanu, kā arī netieši šā projekta rezultātā ieguvējs var būt Latvijas finanšu kapitāla tirgus, ja aktivizēsies dažādu finanšu instrumentu izmantošana.

Īpaši svarīga šā projekta sastāvdaļa būs kapitāldaļu turētāju, pašu kapitālsabiedrību un citu iesaistīto pušu līdzdalība darba grupās un diskusijās.

Projekta sekmīgai īstenošanai ir piesaistīta Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un PricewaterhouseCoopers starptautiska konsultantu komanda. Paredzams, ka projekts ilgs līdz 2021. gada sākumam.

Foto: Prestigeacademy.co.za