TAIEX projekta ietvaros PKC eksperti dalās pieredzē ar Bulgārijas, Lietuvas un Zviedrijas kolēģiem

15.04.2019
TAIEX projekta ietvaros PKC eksperti dalās pieredzē ar Bulgārijas, Lietuvas un Zviedrijas kolēģiem

Eiropas Komisijas TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) projekta ietvaros, kā diskusiju vadītājam piedaloties arī OECD valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un privatizācijas prakses darba grupas vadītājam Hansam Kristiansenam (Hans Christiansen), Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) š.g. 10.-11. aprīlī uzņēma Bulgārijas, Lietuvas un Zviedrijas pārstāvjus, lai apmainītos ar pieredzi par paveikto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu jomā.

Divu dienu garumā speciālisti diskutēja par tādām tēmām kā valsts īpašumtiesību juridiskais ietvars un iemesli, kāpēc valstij pieder kapitālsabiedrības, par kapitālsabiedrību pārvaldības organizāciju katrā valstī, par iesaistīto pušu pienākumiem un atbildību, par veiktajām reformām, lai iestātos OECD, kā arī par valsts kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanu un darbības rezultātu vērtēšanu un informācijas publiskošanu. Liela vērība tika pievērsta arī kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem katrā valstī, kā arī tika analizētas atšķirības un līdzības pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības procesā.

Vizītes turpinājumā otrajā dienā ārvalstu eksperti tikās ar pārstāvjiem no AS “Latvenergo”, VAS “Privatizācijas aģentūra” un Satiksmes ministrijas, kas dalījās savā praktiskajā pieredzē. Abu pušu eksperti atzīmēja, ka šāda veida pieredzes apmaiņa ļauj salīdzināt un analizēt izmantotās pieejas un rastos risinājumus, iedziļināties jau gūtajās atziņās, kā arī veicina personisku kontaktu stiprināšanu, kas ļauj neformālā gaisotnē rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Pārresoru koordinācijas centrs atbild par ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības un starptautiski atzītas labās prakses principu stiprināšanu valsts kapitālsabiedrībās no 2015. gada jūnija. Ieviešot labas korporatīvās pārvaldības principus, Latvija 2016. gada jūlijā pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD).