Noslēdzies PKC iniciētais Eiropas Komisijas projekts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanā

11.02.2019

Šogad noslēdzies Eiropas Komisijas (EK) un KMPG Baltics vairāku mēnešu garumā īstenotais projekts, kura rezultātā tika sagatavots neatkarīgs valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums, analizējot esošos procesus mērķu noteikšanā, uzraudzībā un darbības rezultātu novērtēšanā. Tika sniegti arī priekšlikumi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, ņemot vērā to dažādos darbības profilus un mērogus.

“Kaut arī reformu praktiska ieviešana valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā uzsākta salīdzinoši nesen, ir būtiski turpināt regulāri novērtēt veiktos soļus un pilnveidot pārvaldības procesus, radot profesionālu un valsts kapitālsabiedrību darbības profiliem atbilstošu pārvaldības un tiesisko vidi. Vienota un vienlaikus valsts kapitālsabiedrību atšķirības respektējoša korporatīvās pārvaldības sistēma atvieglo pārvaldības procesus kapitāla daļu turētājiem, valsts kapitālsabiedrību padomēm un valdēm un ļauj atbilstoši plānot un attīstīt kapitālsabiedrības darbību, neradot pārmērīgu administratīvo slogu,” projekta ieguvumus pamato PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Projektu pabeidzot esam ieguvuši starptautisku vērtējumu un Latvijas pārvaldības salīdzinājumu ar modeļiem citās Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Priekšlikumi par valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to funkcijām, finansējuma u.c. faktoriem palīdz saprast kopējo ietvaru un arī atšķirības starp dažādām kapitālsabiedrību grupām, min P.Vilks. Projekta rezultāti palīdzēs valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, t.sk. izvirzīt tām labāk atbilstošus mērķus un izstrādāt ietvaru efektīvākai dividenžu politikai.

Priekšlikumi ietvēra arī daudzus jaunus piedāvājumus kā, piemēram, ieviest akcionāru gaidu vēstuli (owner’s expectation letter), kurā tiktu noteikts stratēģiskais virziens un uzstādīti galvenie finanšu un nefinanšu mērķi nākamajam 3-5 gadu periodam. Vēl viens jauns priekšlikums bija iekļaut darbības izvērtējumu uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā, kas samazinātu gatavojamo atskaišu skaitu un palielinātu atklātību un informācijas pieejamību sabiedrībai.

Projekts īstenots sadarbībā ar EK Strukturālo reformu atbalsta dienestu un starptautisku neatkarīgu konsultāciju uzņēmumu KPMG Baltics, iesaistot kapitāla daļu turētājus un valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus. Projektā gūtie secinājumi ir labs pamats turpmākai vadlīniju un normatīvo aktu pilnveidei valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

 

Ar projekta kopsavilkumu un galvenajiem secinājumiem un priekšlikumiem turpmākai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai varat iepazīties šeit.

Pilnu projekta nodevuma ziņojumu angļu valodā varat skatīt šeit.