PKC ar kapitāla daļu turētājiem un kapitālsabiedrībām diskutē par mērķu izvirzīšanu

27.11.2018
PKC ar kapitāla daļu turētājiem un kapitālsabiedrībām diskutē par mērķu izvirzīšanu

Turpinot īstenot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) un Eiropas Komisijas (EK) kopprojektu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, š.g. 8. novembrī notika diskusija par valsts kapitālsabiedrību mērķu izvirzīšanu, analizējot uzņēmumu darbības profilus un piedāvājot individualizētāku pieeju.

Diskusiju organizēja konsultāciju uzņēmums KPMG Baltics, kas atbilstoši PKC un EK Strukturālo reformu atbalsta dienesta izvirzītajiem darba uzdevumiem ir analizējis situāciju valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā, izpētījis starptautiski atzītu labo praksi un sagatavojis priekšlikumus finanšu un nefinanšu mērķu izvirzīšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrību dažādos darbības profilus. Kapitālsabiedrības tika piedāvāts grupēt, ņemot vērā kapitālsabiedrību komerciālo vai nekomerciālo raksturu, valsts finansējuma īpatsvaru, specifiskos nozares politikas mērķus u.c. raksturlielumus.

Diskusija ir būtiska projekta īstenošanas sastāvdaļa, lai saņemtu atgriezenisko saiti par sagatavotajiem priekšlikumiem pārvaldības pilnveidei. Diskusijā piedalījās pārstāvji no 13 kapitāla daļu turētājiem, t.i., ministrijām un citām iestādēm,  un gandrīz visām 100% valsts  īpašumā esošajām kapitālsabiedrībām.

Būtiskākie no pētījuma ieteikumiem ietver: mērķu izvirzīšanu, ņemot vērā kapitālsabiedrību specifisko raksturu, uzņēmumu darbības stratēģiju aktualizēšanu, labi organizētu kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrības vadības dialogu, kā arī sasniegto  finanšu un nefinanšu mērķu rezultātu iekļaušanu kapitālsabiedrību gada pārskatos.

Lai pārbaudītu pētījumā gūtos secinājumus un ieteikumus praksē, dalībnieki tika iesaistīti darba grupās, kuras iejutās kāda kapitāla daļu turētāja lomā un izvirzīja finanšu un nefinanšu mērķus kapitālsabiedrībām. Šādi tika gūta nepastarpināta izpratne par grūtībām un izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmumu vadība saskaras, stratēģiski plānojot uzņēmumu nākotni un nosakot mērķus, tā ļaujot sniegt precīzākus priekšlikumus.

Projektu plānots pabeigt un ziņojumu publicēt 2019. gada janvārī. PKC izvērtēs sniegtās rekomendācijas un pilnveidos korporatīvās pārvaldības vadlīnijas vai, ja būs nepieciešams, virzīs izmaiņas tiesiskajā regulējumā.