Konferencē 10. novembrī vērtēs publisko kapitālsabiedrību pārvaldības reformas gaitu

07.11.2017
Konferencē 10. novembrī vērtēs publisko kapitālsabiedrību pārvaldības reformas gaitu

Šo piektdien, 10. novembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē otro konferenci labas pārvaldības veicināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās, atskatoties uz paveikto reformas īstenošanā, identificējot vēl darāmo kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības uzlabošanā, un novērtējot pagājušā gadā sasniegto.

Ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi kopš uzsākta publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, nedaudz vairāk kā divi gadi kopš PKC uzticēti koordinācijas institūcijas uzdevumi un atbildība, kā arī vairāk nekā gads kopš Latvija iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), turpinot pilnveidot valsts aktīvu pārvaldību atbilstoši attīstīto valstu atzītajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Būtiskākie ieguvumi, īstenojot reformu, ir vienota publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldība, atklāta un mērķtiecīga to darbības plānošana un rezultātu novērtēšana. Pēdējo gadu laikā PKC ir veidojis ietvaru labākai un atvērtākai kapitālsabiedrību pārvaldībai, organizējis dažādas mācības valdes un padomes locekļiem, kapitāla daļu turētājiem, konsultējis valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, to vadībai pieņemot lēmumus un izstrādājot darbības stratēģijas, piedalījies nominācijas procesos valdes un padomes locekļu atlasē, kā arī ik gadu publiskojis valstij piederošo kapitālsabiedrību darbības rezultātus apkopotā pārskatā un vienotā datu bāzē: http://www.valstskapitals.gov.lv.

Konferencē 10. novembrī tiks pārrunāti tādi reformas aspekti kā: finanšu un nefinanšu mērķu izvirzīšana, plānojot kapitālsabiedrības darbību vidējā termiņā, padomes loma uzņēmuma pārvaldībā un nākotnes izaicinājumi kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai. Reformas mērķis ir ar visu pušu saskaņotu rīcību sasniegt  kopējos mērķus: palielināt publisko personu kapitālsabiedrību darbības efektivitāti, ienesīgumu un to vērtību, uzlabot pārvaldības caurskatāmību un būt par piemēru labas korporatīvās pārvaldības jomā. Pasākuma programma ir pieejama un tiešraide būs vērojama PKC mājaslapā – 10. novembrī no plkst. 10.00: http://www.pkc.gov.lv/node/448.

No 2015. gada 1. jūnija PKC pilda valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, tādējādi turpinot jau 2012. gadā aizsākto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa

Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv 
mājaslapa: www.pkc.gov.lv 
twitter: @NAP2020