Apstiprina vadlīnijas valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai kapitālsabiedrībās

05.09.2017
Apstiprina vadlīnijas valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai kapitālsabiedrībās

Attēla avots: ©jcomp

24. augustā sanākot Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomei (KIP), tika skatīts un pēc diskusijām saskaņots precizētais vadlīniju projekts publisku un publiski-privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai.

Vadlīniju mērķis ir stiprināt vienotu, atklātu un godprātīgu atlīdzības politiku visās publiski un publiski-privātajās kapitālsabiedrībās. Vadlīnijas ietver skaidrus un vienotus kritērijus, kurus ieteicams ņemt vērā izvērtējot valdes un padomes locekļu atlīdzības (mēneša atlīdzība un ikgadējā prēmija) apmēru, apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu.

Apstiprinātās vadlīnijas pieejamas tīmekļa vietnē www.valstskapitals.lv. Šīs jau ir sestās labas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrībām, kuras izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020