PKC organizē mācības par finanšu un nefinanšu mērķu lomu kapitālsabiedrību darbībā

07.06.2017
PKC organizē mācības par finanšu un nefinanšu mērķu lomu kapitālsabiedrību darbībā

2017. gada maijā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar KPMG Batics (Starptautiska audita un biznesa konsultāciju kompānija) organizēja mācību semināru valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, lai veicinātu izpratni par finanšu rādītāju plānošanu un to lomu uzņēmuma darbības novērtēšanā.

Semināri tika organizēti piecām grupām, kopumā piedaloties ap simt divdesmit dalībniekiem. Mācību semināros tika apskatīti gan teorētiski jautājumi kapitālsabiedrības darbības plānošanā, gan praktiski piemēri finanšu un nefinanšu mērķu izvirzīšanai dažādās jomās, kā arī jautājumi par korporatīvo pārvaldību un tās pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma darbības rādītājiem.

Lai nodrošinātu tematiski aktuālas, augstas kvalitātes mācības un papildinātu kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences, pārvaldot valsts uzņēmumus un aktīvus, PKC analizē semināru satura lietderību vadītāju ikdienas darbā, aicinot to apmeklētājus sniegt viedokli. Atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai saitei, PKC plāno turpmākus praktiskus seminārus-diskusijas par uzņēmumu valdēm, padomēm un kapitāla daļu turētājiem aktuālām tēmām, t.sk., pievēršot lielāku uzmanību darbības stratēģiju izstrādei dažādu nozaru uzņēmumiem.

Š.g. novembrī PKC plāno arī konferenci par publisko kapitālsabiedrību pārvaldības reformu, sniedzot vērtējumu īstenotajam progresam un uzlabojumiem pārvaldībā. Tuvāka informācija par konferenci sekos rudenī.

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz vienotas, ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām.

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020