Uzņēmumi dalās ar pieredzi, nosakot kapitāla atdeves mērķus

25.05.2017
Uzņēmumi dalās ar pieredzi, nosakot kapitāla atdeves mērķus

2017. gada 18. maijā uz piekto sēdi sanāca Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padome, lai uzklausītu a/s “Latvenergo” un VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” pieredzi uzņēmumu stratēģiju izstrādē un kapitāla atdeves noteikšanā.

Sēdes laikā padome arī sniedza priekšlikumus par Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu “Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās”, apstiprinot dokumenta virzību izskatīšanai Ministru kabinetā, sākotnēji projektu izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

Sēdes gaitā padome arī skatīja PKC izstrādātās vadlīnijas publisku un publiski-privātu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai. Vadlīnijām ir saistošā tiesību akta (Ministru kabineta noteikumi) skaidrojošs raksturs, iekļaujot rekomendācijas to piemērošanā, taču neiekļaujot precīzus aprēķinus un paredzot rīcības izvēles iespējas.

Vadlīniju mērķis ir stiprināt vienotu, atklātu un godprātīgu atlīdzības politiku visās publiski un publiski-privātajās kapitālsabiedrībās. Pēc vadlīniju apstiprināšanas tiks noteikti skaidri un vienoti kritēriji, kas jāņem vērā izvērtējot valdes un padomes locekļu atlīdzības (mēneša atlīdzība un ikgadējā prēmija) apmēru, apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu.

Ievērojot sēdē izteiktos viedokļus un idejas, PKC strādā pie dokumenta papildināšanas. Vadlīniju projektu plānots izskatīt nākamajā padomes sēdē.

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020