PKC organizē semināru par padomes lomu un atbildību valsts kapitālsabiedrību efektīvā darbībā

14.12.2016
PKC organizē semināru par padomes lomu un atbildību valsts kapitālsabiedrību efektīvā darbībā

2016. gada 9. decembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizēja mācību un pieredzes apmaiņas semināru valsts kapitālsabiedrību jaunizveidoto padomju locekļiem, lai veicinātu sekmīgāku jaunizveidoto padomju darbības uzsākšanu un vienotu korporatīvās pārvaldības principu piemērošanu visās valsts kapitālsabiedrībās.

Seminārā piedalījās divdesmit trīs jaunieceltie padomju locekļi no deviņām kapitālsabiedrībām, apskatot gan teorētiskus, gan praktiskus jautājumus par korporatīvo pārvaldību un tās pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma darbības rādītājiem. Tika diskutēta arī uzņēmuma padomes loma un atbildība, t.sk. uzdevumi un pilnvaras, padomes vieta korporatīvajā struktūrā, darba organizēšana, kā arī informācijas atklātības jautājumi, piemēram, par kapitālsabiedrību regulāri publicējamā informācija, t.sk. finanšu pārskatu un citas finanšu un nefinanšu informācijas publiskošana.

Semināra laikā tā dalībnieki iesaistījās diskusijās, daloties ar līdzšinējo pieredzi, uzdeva jautājumus un veidoja kontaktus turpmākai sadarbībai. Pēc semināra dalībnieki norādīja, ka tā saturs ir noderīgs turpmākajā darbā un ļoti atzinīgi novērtēja pasniedzējus, kā arī identificēja aktuālās tēmas apmācībām, par kurām PKC būtu lietderīgi organizēt nākamos seminārus.

 

 

Papildu informācija:
Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 26797427
e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv  
mājaslapa: www.pkc.gov.lv  
twitter: @NAP2020