Aicinām pieteikties uz SIA “LDZ CARGO” padomes locekļa amatu

28.02.2021
Aicinām pieteikties uz SIA “LDZ CARGO” padomes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 18.03.2021.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" kā SIA "LDZ CARGO" vienīgais akcionārs izsludina atklātu konkursu uz neatkarīgā padomes locekļa amatu finanšu un risku vadības jomā.

LDZ CARGO padomes locekļa amatu kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

 • atbilstība ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
 • neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta sestās daļas prasībām;
 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) vidējas vai lielas (gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta izpratnē) kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekļa amatā, pieredze padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: https://europass.lv/valodu-pase/) un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

Padomes locekļa amata kandidātiem vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze:

 • zināšanas un izpratne par SIA “LDZ CARGO” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību;
 • pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Informējam, ka SIA “LDZ Cargo” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija – Amrop /SIA “Executive Search Baltics”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021. gada 18. martam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: plcargo@ldz.lv  

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (pievienotā CV forma) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija;
 2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa amatam pieredze atbilstoši amata profilam finanšu un risku vadība);
 3. Izglītību apstiprinošu dokumentu kopiju/-as;
 4. Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (sagatavotajā apliecinājuma formā: PL_apliecinajums_neatkarīgie_padomes_locekļi.)

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Padomes locekļa(-les) mēneša atlīdzība (bruto): 2249 EUR.

Tālrunis uzziņām par konkursu: +371 25616890 (sazinoties ar Amrop / SIA “Executive Search Baltics” konsultanti Larisu Kovšari).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – Amrop / sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv. Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv https://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika .

SIA “LDZ CARGO”  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, lielākais tranzīta un transporta nozares uzņēmums Latvijā un viens no lielākajiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Eiropā, kurš papildus nodrošina arī vilces pakalpojumus un sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus. Līdztekus kravu pārvadājumiem “LDZ CARGO” organizē un nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Vairāk informācijas mājaslapā: https://ldzcargo.ldz.lv/