Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas dzelzceļš" valdes locekļa amatu

25.11.2020
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas dzelzceļš" valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 14.12.2020.

VAS “Latvijas dzelzceļš" izsludina atklātu konkursu uz vakanto valdes locekļa komercattīstības jautājumos amatu.

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām (pienākumu izpilde saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidātam jāatbilst prasībām speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai);
 • nevainojama reputācija.

Prasības:

 • valsts valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (C1 līmenī);
 • angļu valodas un krievu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, transporta/loģistikas jomā, finansēs/ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā;
 • ne mazāk kā 5 (piecu) gadu profesionālā darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā vadošā amatā lielas vai vidējas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā, vēlams starptautiskā uzņēmumā vai uzņēmumā, kurš darbojies starptautiskā līmenī, vai pieredze biznesa vadībā stratēģiskajā līmenī (uzņēmuma vadītāja amatā vai citā vadošā amatā uzņēmuma vadītāja vai valdes tiešā pakļautībā), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā jomā.

Pieredze un izpratne:

 • pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 • pieredze komercfunkcijas un biznesa attīstības jautājumos, vēlams starptautiskā mērogā vai pieredze vadošā amatā komercdarbības un/vai biznesa attīstības vadības jomā lielā uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un procesiem, vēlams starptautiskā mērogā;
 • komandas vadības pieredze lielā uzņēmumā vai vairāku līmeņu struktūras komandas vadības pieredze;
 • vēlama pieredze kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana, izmantojot dzelzceļa transportu/pakalpojumus;
 • nozīmīga pieredze sadarbības partneru un klientu ilgtermiņa attiecību veidošanā un uzturēšanā;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām.

Kompetences:

 • līdera dotības, prasme veidot, vadīt un attīstīt komandu;
 • spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;
 • augsta līmeņa pārrunu vadības, argumentācijas un pārliecināšanas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • stratēģiskais redzējums un spēja saskatīt kopsakarības;
 • spēja veidot pozitīvas, uz sadarbību orientētas  attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto):   9036 EUR

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos  atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Talentor Latvia”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020. gada 14. decembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums VAS  “Latvijas dzelzceļš” Valdes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vl@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību VAS  “Latvijas dzelzceļš” Valdes locekļa amatam amatam);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā: CV_ forma)
 • Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: VL_ apliecinājums _ forma) 

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Tālrunis uzziņām par konkursu: sazinoties ar SIA “Talentor Latvia” partneri Agatu Anču, tālrunis: + 371 29418329, e-pasts: agata.anca@talentor.com.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – Talentor/ SIA “Talentor Latvia” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: agata.anca@talentor.com. Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.talentorlatvia.lv/privatuma-politika.

VAS "Latvijas dzelzceļš"  ir publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. VAS „Latvijas dzelzceļš” veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, nodrošina vilcienu kustību, nodrošina attiecīgo pamatlīdzekļu uzturēšanu un atjaunošanu, izstrādā investīciju projektus un iegulda līdzekļus infrastruktūras attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības fondu un kredītu institūciju finansējumu.

Vairāk informācijas mājaslapā:  https://www.ldz.lv/