Aicinām pieteikties uz Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekļa amatu

29.10.2020
Aicinām pieteikties uz Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 20.11.2020.

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” izsludina atklātu konkursu uz vakanto valdes locekļa riska kapitāla pārvaldībā amatu.

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs, finansēs vai tiesību zinātnēs,
 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadītājs), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus,
 • pieredze darbā ar riska kapitāla instrumentiem/pārvaldību,
 • vēlama pieredze riska kapitāla fondu jomā,
 • valsts valodas un angļu valodas prasmes – C1 līmenis.

Zināšanas un izpratne:

 • izpratne par valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu izstrādi un ieviešanu,
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu,
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību,
 • izpratne par AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" darbības jomu un regulācijas vidi,
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Kompetences:

 • komandas vadīšana,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu,
 • biznesa un stratēģiskā domāšana,
 • pārliecināšana un ietekme.

Īpašie noteikumi:

 • nevainojama reputācija,
 • atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām,
 • atbilstība "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 31. panta ceturtās daļas prasībām,
 • atbilstība Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām

Mēneša pamatalga (bruto):  6667 EUR

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks vadītāju atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un atlases konkursa Nominācijas komisija.

Kandidātiem līdz 2020. gada 20. novembrim (ieskaitot) jāiesniedz izvērtēšanai, nosūtot to SIA “Fontes Executive Search” konsultantei Inese Kamarūtei uz e-pastu inese.kamarute@fontes.lv :

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • Curriculum Vitae (CV) - lūdzam aizpildīt CV formu, kas pieejama Fontes mājaslapā vai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” mājaslapā;
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas un Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām; lūdzam izmantot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” mājaslapā pieejamo formu “Atbilstības apliecinājums”;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu fontes@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv (ja vēlaties, lai AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārtrauc Jūsu datu apstrādi.

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, ir valsts dibināta akciju sabiedrība, kas piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās. ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei, riska kapitāla ieguldījumus, kā arī piedāvā valsts atbalsta finanšu instrumentus lauksaimniekiem.