Aicinām pieteikties uz VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes locekļa amatu

23.10.2020
Aicinām pieteikties uz VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 10.11.2020.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Veselības ministriju izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

BKUS padomes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija;

2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);

3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;

4. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

5. darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

 • vismaz 3 gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā,
 • vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

6. vismaz 5 gadu darba pieredze un augsta kompetence finanšu un vadības grāmatvedībā, risku vadībā, uzņēmējdarbības plānošanā un/vai auditā.

 

BKUS padomes locekļa amata kandidātiem vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze:

 • pieredze biznesa vadīšanā stratēģiskajā līmenī un/vai operatīvajā līmenī ar dalību stratēģisku lēmumu pieņemšanā uzņēmumā;
 • starptautisko un vietējo grāmatvedības standartu pārzināšana;
 • vēlama pieredze iepirkumu procesu organizēšanā, pārvaldībā un kontrolē, kā arī pieredze investīciju projektu realizācijā;
 • vēlama darba pieredze starptautiskās globāla mēroga kompānijās, t.sk. ārpus Latvijas;
 • vēlamas zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību un slimnīcu darbības jomām.

 

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 10. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv vai iesniedzot personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pārresoru koordinācijas centram, pieteikums BKUS padomes locekļa konkursam”, Ministru kabineta ēkā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā.

 

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību BKUS padomes locekļa amatam);

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejupielādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot, ka:

 • kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kandidātam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;
 • kandidāts pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona (valdes loceklis);
 • kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (ieteicams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, piemēram, svešvalodas prasmju apliecinoša dokumenta kopija.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu finanšu jautājumu un audita jomā (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par BKUS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “Executive Search Baltic” (AMROP);
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.