Aicinām pieteikties konkursā uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatu

13.10.2020
Aicinām pieteikties konkursā uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 01.11.2020.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu medicīnas jautājumos.

Valdes locekļa galvenie uzdevumi un prioritātes ir šādas:

 • Ārstniecības procesa kvalitāte, uz pacientu centrēta veselības aprūpe un pacientu drošība;
 • Mūsdienīgu veselības pakalpojumu stratēģiskā plānošana un attīstība;
 • Komandas vadība, talantu un līderu attīstība, komunikācija starp medicīnas un administratīvo bloku;
 • Izpēte un attīstība, zinātniskie projekti, rezidentu apmācība, kompetences centra veidošana.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā (ārsta izglītību apliecinoši dokumenti);
 5. vismaz triju gadu pieredze valdes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā lielākajās veselības aprūpes iestādēs, uzņēmumos, organizācijās vai medicīnas profila augstskolās;

          5.1. par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:       

 1. Universitāšu slimnīcās – ārstniecības direktors, klīnikas vai centra vadītājs, departamenta vai struktūrvienības vadītājs;
 2. daudzprofila un specializētajās slimnīcās, privātajās medicīnas iestādēs un uzņēmumos veselības aprūpes jomā – galvenie ārsti un valdei tieši pakļautie struktūrvienību vadītāji,  
 3. medicīnas augstākajās mācību iestādēs pielīdzināmi rektori, dekāni un universitāšu zinātniski ārstniecisko centru vadītāji,
 4. Veselības ministrijas un padotības iestāžu vadītāji un viņu tieši padotie vadītāji;
 5. Ārstu profesionālo apvienību vadītāji.

       6. piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Kandidātiem kā papildu priekšrocība tiks uzskatītas zināšanas, izpratne un pieredze:

 • vadoša darba pieredze vismaz vidēji lielā kapitālsabiedrībā;
 • liela kolektīva vadīšana;
 • pieredze veselības aprūpes iestādes vadībā;
 • starptautiska pieredze;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • pieredze studentu/rezidentu apmācību vadībā;
 • izcilība un starptautiska atpazīstamība pētniecībā.

Kandidātiem atlases procesa laikā padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, stratēģiskais redzējums un plānošana, un organizēšana.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 1. novembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: signe.ikauniece@amrop.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam);
 2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu, obligāti izmantojot šādu CV formu;
 3. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (iekļauts CV formā), apliecinot:

     4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

     5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

     6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.

Informācijai: valdes locekļa mēneša atlīdzība ir 6000 – 7200 EUR (pirms nodokļu nomaksas), atbilstoši MK noteikumiem.

Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” - lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā - ir vadošais ārstniecības un metodiskās vadības centrs daudzās nozarēs, veicot zinātniski pētniecisko darbu un attīstot inovācijas, nodrošinot jauno speciālistu apmācību un īstenojot pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sastāvā ietilpst pieci stacionāri „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”. Par savu šo slimnīcu sauc vairāk nekā 4500 darbinieku.

Katru gadu slimnīcā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi vairāk kā 70 000 stacionāri un 760 000 ambulatori ārstētiem pacientiem. Kopumā visā slimnīcā ir aptuveni 2000 gultas vietas. Gada laikā tiek veiktas vairāk nekā 25 000 operācijas.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vīzija ir kļūt par vadošo slimnīcu Latvijas veselības aprūpes sistēmā, kas nodrošina pacientiem visaptverošu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, orientējoties uz augstākajiem pierādījumos balstītas medicīnas standartiem. Šīs vīzijas realizācija ir atkarīga no cilvēkiem, kuri strādā slimnīcā, un ka motivēti un iesaistīti darbinieki, kurus vieno mērķi un vērtības, ir nozīmīgākais slimnīcas resurss. 

Tiek meklēts līderis, kas būs atbildīgs par ārstniecības un aprūpes procesu attīstību un transformāciju un kuru motivē darbs ar vislielāko ietekmi ārstniecības un aprūpēs kvalitātes vadībā un pilnveidošanā, pacientu pieredzes un pacientu drošības uzlabošanā, kā arī pētniecības un izglītības procesu attīstīšanā.