Aicinām pieteikties uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes locekļa amatu

25.09.2020
Aicinām pieteikties uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 18.10.2020.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga””  (RIX) padomes locekļa amatu ar kompetenci risku vadībā, iekšējās kontroles sistēmas jomā, stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā.

 

RIX padomes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija;

2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);

3. valsts valodas prasmes C1 līmenī;

4. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

5. darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas inženierzinātņu, aviācijas vai citā atbilstošas kompetences jomā.

 

RIX padomes locekļa amata kandidātiem izvirzītās profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

 • vismaz 3 gadu darba pieredze risku pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmas jomā;
 • pēdējo desmit gadu laikā vismaz 3 gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar lidostas darbību un lidostas pakalpojumu sniegšanu;
 • izpratne par  jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpošanu, aviācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanā;
 • vēlama pieredze organizācijas nozīmīgās strukturālās reorganizācijas plānošanā un/vai īstenošanā.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 18. oktobrim (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv vai iesniedzot personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pārresoru koordinācijas centram, pieteikums RIX padomes locekļa konkursam”, Ministru kabineta ēkā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā.

 

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību RIX padomes locekļa amatam);

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejupielādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot, ka:

 • kandidāts nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kandidātam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;
 • kandidāts pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona (valdes loceklis);
 • kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (vēlams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, piemēram, svešvalodas prasmju apliecinoša dokumenta kopija.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu risku vadībā, iekšējās kontroles sistēmas jomā vai stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par RIX galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “EIRO PERSONĀLS”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.