Aicinām pieteikties uz Paula Stradiņas klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amatu

14.08.2020

Pieteikšanās: līdz 02.09.2020.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu.

Valdes locekļa atbildības jomas: sabiedrības budžets un finanšu-ekonomiskā plānošana, analīze, grāmatvedības uzskaites un finanšu darba organizācija, sadarbība ar finanšu un valsts iestādēm, tajā skaitā nodokļu un finanšu jautājumos, IT attīstības un publisko iepirkumu joma.

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 3. angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 4. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, grāmatvedībā vai uzņēmējdarbības vadībā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 5. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā un kas atbilst vienai no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem Sabiedrības darbības jomā;
  • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā, vai organizācijā ar sarežģītu struktūru un/vai procesiem, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 6. piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 7. pieredze finanšu vadības jautājumos.

Kandidātiem nepieciešamas zināšanas, izpratne un pieredze par:

 • informācijas tehnoloģiju pielietošanu biznesa procesu vadībā, aktualitātēm IT attīstībā;
 • pārmaiņu vadību;
 • starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

Kandidātiem kā papildu priekšrocība tiks uzskatītas zināšanas, izpratne un pieredze:

 • valdes vai padomes darbā vidējā vai lielā uzņēmumā;
 • vairāku struktūrvienību un/vai atbildības jomu vadībā pēdējo desmit gadu laikā;
 • darbs finanšu jomā uzņēmumos ar lielu un sarežģītu struktūru vai procesiem pēdējo septiņu gadu laikā;
 • publisko iepirkumu procesos;
 • ar veselības aprūpes finansēšanu saistīta darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā.

Kandidātu kompetence tiek vērtēta šādās jomās: komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, stratēģiskais redzējums, biznesa un komerciālā domāšana, kā arī orientācija uz mērķu sasniegšanu.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 2. septembrim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: atlase@stradini.lv vai iesniedzot personīgi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lietvedībā (ar norādi Nominācijas komisijai), adrese: Pilsoņu iela 13 k-8, 2. stāvs, Rīga, LV-1002.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam);

2. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu)apliecinot:

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija(e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.

Informācijai: valdes locekļa mēneša atlīdzība 5500-6500 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, kontaktinformācija: datuaizsardziba@stradini.lv

Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Fontes Executive Search".

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ir dibināta 1910. gadā un lepojas ar savu ilggadējo vēsturi un tradīcijām. Apgūstot modernākās tehnoloģijas, sekojot jaunākajām tendencēm un pakalpojumu kvalitātes prasībām, slimnīca ir kļuvusi par vienu no lielākajām un modernākajām ārstniecības iestādēm Latvijā, kura patlaban nodarbina ap 3000 darbinieku.

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.