Izsludināts konkurss uz vakanto SIA "LDZ Loģistika" valdes priekšsēdētāja amatu

18.05.2020
Izsludināts konkurss uz vakanto SIA "LDZ Loģistika" valdes priekšsēdētāja amatu

Pieteikšanās: līdz 05.06.2020.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" izsludina konkursu uz SIA "LDZ Loģistika" valdes priekšsēdētāja amatu.

SIA “LDZ Loģistika” Valdes priekšsēdētāja kandidātiem izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Valdes priekšsēdētāja amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām.
 • Nevainojama reputācija.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, transportā, loģistikā vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Ne mazāk kā 5 (piecu) gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa (vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai citā vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam) pēdējo 10 gadu laikā, vēlams nozarē - transporta un/ vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā,  klientu attiecību stratēģiju veidošanā.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase) un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.
 • Zināšanas un izpratne par ”LDZ Loģistika” komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, pārmaiņu, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību.
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā.
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli.
 • Spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību.
 • Spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020. gada 5. jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums SIA “LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētāja amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vplogistika@ldz.lv  

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ Loģistika” valdes priekšsēdētāja amatam, norādot vēlamo kompetences jomu);

Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā SIA “LDZ Loģistika” Valde:  https://www.amrop.lv/lat/kandidatiem)

Valdes priekšsēdētāja amata kandidāta apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: VL_ apliecinājums _ forma  

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 20272117(sazinoties ar Amrop / SIA “Executive Search Baltics” konsultanti Hannu Luīzi Grasi).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – Amrop / sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Executive Search Baltics” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv. Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv https://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

SIA „LDZ  Loģistika” (LDZ  Loģistika) ir  VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas  sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus - apvienoto intermodālo servisu, kas aptver dažādu transporta veidu un infrastruktūras izmantošanu un optimālu un konkurētspējīgu kravu transportēšanas risinājumu nodrošināšanu.

Vairāk informācijas mājaslapā:  https://logistika.ldz.lv/