Aicinām pieteikties uz VAS „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu

17.01.2020
Aicinām pieteikties uz VAS „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 27.01.2020.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatu,

Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • maģistra grāds vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs (vēlams elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā elektronisko sakaru, telekomunikāciju, elektromagnētiskās saderības, radiosakaru sistēmu vai radiofrekvenču pārvaldības jomā) vai vadošā amatā informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju jautājumos, klientu apkalpošanas, pakalpojumu attīstības, mārketinga vai finanšu resursu piesaistes jomās (lūdzam CV norādīt iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze pakalpojumu attīstībā vai inovatīvu risinājumu ieviešanā, vai finanšu resursu pārvaldīšanā (lūdzam CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību, tai skaitā  inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās;
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • zināšanas risku vadības un audita jomā un izpratne par funkciju deleģēšanu;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • angļu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • kompetences: stratēģiskais redzējums; pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana; plānošana un organizēšana; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauts valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” attīstības iespēju redzējums, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās  (teksta apjoms līdz 3 lpp.);
 • dzīves gaitas aprakstu (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • apliecinājums par atbilstību atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 5 3.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1. pakāpē (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 27. janvārim, nosūtot uz e-pastu: personals@varam.gov.lv vai klātienē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personālvadības nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 ar norādi  “Konkursam uz VASES valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. nr. 90000028508, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Papildu informācija par personas datu apstrādi: http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/Personas_datu_apstrade/