Aicinām pieteikties uz VAS "Elektroniskie sakari" padomes locekļu amatiem

06.12.2019
Aicinām pieteikties uz VAS Elektroniskie sakari padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 20.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” četriem padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem neatkarīgajiem padomes locekļu amatiem.

Amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – maģistra grāds inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, politikas zinātņu, vadības zinātņu, finanšu, informācijas tehnoloģiju vai citā pielīdzināmā jomā;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • darba pieredze, kas atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu;
  • vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks);
 • angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni (atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei). Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana.

Amata kandidātiem izvirzāmās vēlamās minimālās prasības*, ņemot vērā, ka padomes sastāvam jābūt sabalansētam, vēlams, lai padomes sastāvā būtu vismaz viens padomes loceklis:

 • ar kompetenci finanšu vadības un risku pārvaldības jomā, kuram ir vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības jautājumos, ilgtermiņa finanšu vadības plānu izstrādē, investīciju piesaistē, uzņēmuma darbības optimizācijā, risku pārvaldībā un darbības atbilstības vadībā vai iekšējā audita jautājumos;
 • ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kuram ir vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un atbilstošu IT projektu vadībā un ieviešanā;
 • ar kompetenci biznesa stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, kuram ir vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā;
 • ar kompetenci pārmaiņu vadības jomā, kuram ir vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) pārmaiņu vadībā, organizāciju attīstības jautājumos, inovāciju ieviešanā.

*Kandidātiem var būt kompetence vairākās jomās. Kandidātiem pieteikumā jānorāda vēlamo(ās) kompetences jomu(as).

Atbilstības prasības:

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, norādot vēlamo kompetences jomu un to, vai kandidē uz neatkarīgā padomes locekļa amatu;
 • dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīta kontaktinformācija;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir – svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām un papildus sestās daļas prasībām, ja pretendē uz neatkarīgā padomes locekļa amatu;
 • apliecinājums par atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 5 3. daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Kandidātu atlase notiks divās kārtās un kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” attīstības iespēju redzējumu, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanas un pakalpojumu attīstības jomās (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm).

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 20. decembrim, nosūtot uz e-pastu: personals@varam.gov.lv vai klātienē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 ar norādi  “Konkursam uz VASES padomes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, reģ. nr. 90000028508, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Papildu informācija par personas datu apstrādi.