Aicinām pieteikties uz VSIA „Dailes teātris” valdes locekļa amatu

01.11.2019
Aicinām pieteikties uz VSIA „Dailes teātris” valdes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 02.12.2019.

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • stratēģiska plānošana;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • Dailes teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Bruto mēnešalga 3801,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12. punktu un pielikuma 1. punktu).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2019. gada 2. decembrim jānosūta pieteikums pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21. kabinetā, LV – 1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 02.12.2019.), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris” valdes locekļa amatu”, un jāpievieno šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv sadaļā Vakances);
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas));
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādāts Dailes teātra iepriekšējās 3 (trīs) gadu darbības izvērtējumu un turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas datorrakstā) (informācija par Dailes teātra darbību pieejama – https://dailesteatris.lv/lv/teatris/finanses-un-organizacija);
 • kā arī citus dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.