Aicinām pieteikties uz vakanto VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatu

27.10.2019
Aicinām pieteikties uz vakanto VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatu

Pieteikšanās līdz 07.11.2019.

Veselības ministrija kā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakantu amata vietu – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklis/-le. 

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklim/-lei izvirzītas šādas prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai jomā, kas nepieciešama, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidēja lieluma vai lielā uzņēmumā

vai 

 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • praktiska pieredze finanšu vadības jomā, vadības sistēmu uzlabošanā, risku pārvaldībā, kvalitātes un procesu vadībā, auditēšanā (pretendentam tiks lūgts CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze projektu un pārmaiņu vadības jautājumos (pretendentam tiks lūgts CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu); 
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • vēlama pieredze digitālo risinājumu ieviešanā, pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (CV norādot konkrētus piemērus);
 • vēlama pieredze vadības grāmatvedības procesu attīstībā un digitalizācijā (CV norādot konkrētus piemērus);
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par informācijas drošības pārvaldību.
 • Nepieciešamās kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties valdes locekļa lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; spēja prognozēt un modelēt skaitliskos rādītājus un kritiski izvērtēt finanšu scenārijus; labas prezentēšanas un argumentācijas prasmes.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (atbilstoši Europass CV standarta formai); 
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 7. novembrim (ieskaitot), nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniedzot klātienē, vai arī nosūtot pa pastu Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam, Rīgā, Brīvības ielā 72, LV-1011 ar norādi  “Konkursam uz BKUS valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67876028.

Plānotā mēneša atlīdzība valdes loceklim – no 5000 eiro līdz 7000 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, reģ. nr. 90001474921, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011.