Aicinām pieteikties uz VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem

27.10.2019
Aicinām pieteikties uz VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem

Pieteikšanās līdz 07.11.2019.

Veselības ministrija kā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakantajām amata vietām - VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs/-a un valdes loceklis/-e.

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētājam/-ai izvirzītas šādas prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidēja lieluma vai lielā uzņēmumā

vai 

 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā;
 • pieredze organizācijās ar daudzpakāpju vadības struktūru;
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem, biznesa ētikas pārzināšana;
 • izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem;
 • izpratne par veselības aprūpes sistēmu;
 • laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā;
 • Kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties valdes priekšsēdētāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (atbilstoši Europass CV standarta formai); 
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklim/-ei tiek izvirzītas šādas prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidēja lieluma vai lielā uzņēmumā

vai 

 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • pieredze darbā ar liela apjoma būvniecības projektu vadību (lūgums norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • zināšanas par būvniecības projektu realizācijas kontroli un izpildi, pamatojoties uz būvprojekta dokumentāciju un būvprojekta īstenošanas nosacījumiem;
 • pienākumu izpildei atbilstošas zināšanas finanšu jautājumos (būvniecības objektu budžeta sastādīšana);
 • zināšanas iepirkumu procesu organizēšanā, pārvaldībā un kontrolē; 
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • Kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties valdes locekļa lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība. 

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (atbilstoši Europass CV standarta formai); 
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 7. novembrim (ieskaitot) nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniedzot klātienē vai arī nosūtot pa pastu Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam, Rīgā, Brīvības ielā 72, LV-1011 ar norādi  “Konkursam uz PSKUS valdes priekšsēdētaja amatu” vai “Konkursam uz PSKUS valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67876028.

Plānotā mēneša atlīdzība VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētājam – no 6000 līdz 8000 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Plānotā mēneša atlīdzība VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklim/-ei no 5000 līdz 7000 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, reģ. nr. 90001474921, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011.