Aicinām pieteikties uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatu

27.10.2019
Aicinām pieteikties uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatu

Pieteikšanās līdz 07.11.2019.

Veselības ministrija kā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklis/-le. 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes loceklim/-lei izvirzītas šādas prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai jomā, kas nepieciešama, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidēja lieluma vai lielā uzņēmumā

     vai 

 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • praktiska pieredze finanšu vadības jomā, vadības sistēmu uzlabošanā, risku pārvaldībā, kvalitātes un procesu vadībā, auditēšanā (pretendentam tiks lūgts CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • pieredze projektu un pārmaiņu vadības jautājumos (pretendentam tiks lūgts CV norādīt konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu); 
 • praktiska pieredze digitālo risinājumu ieviešanā biznesa procesu efektivitātes uzlabošanai (CV norādot konkrētus piemērus);
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā (CV norādot konkrētus piemērus un iegūtās pieredzes ilgumu);
 • vēlama pieredze klientu apkalpošanas procesu organizēšanā;
 • izpratne par iepirkumu procesu organizēšanu;
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par informācijas drošības pārvaldību.
 • Nepieciešamās kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties valdes locekļa lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; labas prezentēšanas un argumentācijas prasmes.
 • Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā.
 • Angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Papildu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Nevainojama reputācija.
 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gaitas aprakstu (atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 7. novembrim (ieskaitot), nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniedzot klātienē, vai arī nosūtot pa pastu Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam, Rīgā, Brīvības ielā 72, LV-1011 ar norādi  “Konkursam uz RAKUS valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67876028.

Plānotā mēneša atlīdzība valdes loceklim – no 5000 līdz 7000 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, reģ. nr. 90001474921, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011.