Aicinām pieteikties uz P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļu amatiem

16.09.2019
Aicinām pieteikties uz P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās līdz: 14.10.2019.

Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes locekļu amatiem.

Padomeslocekļa/-les amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

Padomes locekļa/-les amata kandidātiem papildus izvirzītās obligātās minimālās prasības, ņemot vērā atbildības jomas

Padomes loceklim ar pārmaiņu vadības kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu;
 • iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas skar organizācijas struktūras, procesu un cilvēkresursu izmaiņas. Sekmīgi rezultāti šo procesu ieviešanā mērogojamā biznesā;

vai/un

 • iepriekšējā pieredze inovāciju ieviešanā, digitālās transformācijas projektu īstenošanā vai biznesa modeļu pārveidošanā, pierādāmi rezultāti, ka patērētāji šīs inovācijas ir pieņēmuši.

Padomes loceklim ar finanšu kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā; 
 • vismaz 5 gadu profesionālā pieredze un augsta kompetence finanšu un vadības grāmatvedībā, risku vadībā, uzņēmējdarbības plānošanā un/vai auditā. Lielu investīciju piesaistīšanas/īstenošanas pieredze.

Padomes loceklim ar veselības aprūpes kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu;
  • vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks);
 • iepriekšēja pieredze un izpratne par slimnīcu darbības jomām.

Katrai no slimnīcām tiks atlasīti ne mazāk kā trīs padomes locekļi, no kuriem ne mazāk kā puse būs neatkarīgi padomes locekļi, un katrs pārstāvēs savu kompetences jomu.

* Kandidātiem pieteikumā jānorāda vēlamās kompetences joma/-as un slimnīca.

Piedāvājam:

 • iespēju pieņemt sabiedrībai būtiskus lēmumus veselības sektora jomā;
 • iespēju vadīt valstiski nozīmīgus pārmaiņu procesus;
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrību lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” pielikumā noteiktajam;
 • garantijas;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālu kolēģu komandā;
 • unikālu profesionālo pieredzi un sadarbību ar starptautiskajiem partneriem;
 • labus darba apstākļus.

Informējam, ka padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija - SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2019. gada 14. oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums VM izsludinātājam padomes locekļu konkursam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu vai parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem), nosūtot uz e-pasta adresi - padomes@vm.gov.lv, vai klātienē, iesniedzot slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus), vai arī nosūtot pa pastu SIA Executive Search Baltics (Amrop), Smilšu iela 18, Rīga, LV - 1050. Tālrunis informācijai: 67210408.

Kandidāti, kas tiks virzīti uz konkursa noslēguma kārtu, tiks aicināti sagatavot (MS PowerPoint formātā) savu redzējumu par vienas slimnīcas galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un prezentēt to Nominācijas komisijai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Executive Search Baltics” (Amrop) un Veselības ministrija.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: riga@amrop.com (ja vēlaties, lai SIA "Executive Search Baltics”(Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi) Papildu informācija ir pieejama šeit.