Aicinām pieteikties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

14.06.2019
Aicinām pieteikties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

PIeteikšanās līdz: 12.07.2019.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja/-s amatu

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Vadīt un pārstāvēt uzņēmumu atbilstoši  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Komerclikumam, statūtiem, padomes un akcionāru sapulces lēmumiem un citu tiesību aktu prasībām valsts un starptautiskā līmenī.
 • Nodrošināt uzņēmuma sekmīgu darbību un attīstību, pievēršot īpašu uzmanību rentabilitātei, likviditātei, konkurētspējai un drošībai.
 • Attīstīt un atbildēt par uzņēmuma vadības komandu, to kompetenču attīstību.
 • Nodrošināt riska vadības sistēmas ieviešanu, iekšējās un ārējās komunikācijas sistēmas izveidošanu un uzraudzību, kā arī Personāla politikas uzraudzību.
 • Nodrošināt akcionāru sapulces lēmumu izpildi, veicināt uzņēmuma saimniecisko darbību, tās tehnisko, ekonomisko un sociālo attīstību.
 • Vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus, parakstīt līgumus u.c. veida dokumentus saskaņā ar pilnvarojumu deleģējuma ietvaros.
 • Veicināt inovatīvus un efektivitāti atbalstošus risinājumus uzņēmuma pārvaldībā.
 • Nodrošināt kapitālsabiedrības ekonomiska, inženiertehniska un komercrakstura informācijas konfidencialitāti.

PRASĪBAS:

 • Pēdējo 10 gadu laikā vismaz trīs gadu pieredze vairāku struktūrvienību vadībā lielā, uz pakalpojumu sniegšanu orientētā uzņēmumā B2B segmentā (uzņēmuma apgrozījums >10 milj., uzņēmumā strādājošo darbinieku skaits >100, padotības darbinieku skaits vismaz 30).
 • Augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, inženierzinātnēs, jurisprudencē vai citā pielīdzināmā jomā), vēlams MBA grāds.
 • Zināšanas finanšu vadības jautājumos.
 • Laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā.
 • Pārmaiņu vadības pieredze.
 • Pieredze organizācijās ar daudzpakāpju vadības struktūru.
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana.
 • Pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā.
 • Līderības un uzraudzības prasmes.
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Lēmumu pieņemšanas prasmes.
 • Angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un valsts valodas zināšanas (C1 līmenis).
 • Vēlama pieredze:
  • darbā ar liela apjoma būvniecības projektiem, izpratne par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldīšanu;
  • stratēģiju izstrādē, konceptuālo dokumentu veidošanā;
  • sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm un darbā ar medijiem;
  • investīciju projektos vadībā.
 • Nevainojama reputācija.
 • Atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas, likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.

PIEDĀVĀJAM:

 • Izaicinājumus un interesantu darbu nozares lielākajā uzņēmumā.
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un citus bonusus.
 • Profesionālās attīstības iespējas, ērtu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu.
 • Atalgojuma līmeni no 6000 EUR bruto.

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA:

 • Pieteikšanās anketa (anketas veidlapa pieejama lejupielādei).
 • Motivācijas vēstule, kurā sniegts pamatojums atbilstībai amatam izvirzītajām prasībām.
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Uz trešo atlases kārtu virzītajiem kandidātiem var tikt uzdots piecu līdz septiņu kalendāra dienu laikā sagatavot mājas darbu prezentācijas formā par nominācijas komisijas definētu tēmu.

 

PIETEIKŠANĀS:                      

 • elektroniski uz e-pasta adresi kandidats@vni.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienotu laika zīmogu vai parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem)

VAI

 • klātienē – slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums VNĪ valdes priekšsēdētāja(-as) amata konkursam” – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā Vaļņu ielā 28, Rīgā.*

Pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 12. jūlijam ieskaitot.

Tālrunis uzziņām 26435889

 

* VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās 8.30-18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30-17.00, piektdienās 8.30-16.00.

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VNĪ sadarbības partnerim – personāla atlases uzņēmumam SIA “Eiro Personāls”. Kandidāts, iesūtot savu pieteikumu, dod atļauju personas datu apstrādei gan VNĪ pārstāvjiem, gan SIA “Eiro Personāls” konsultantiem. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13. panta 1. un 2. punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".