Aicinām pieteikties AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa/-les amatam

07.06.2019
Aicinām pieteikties AS Augstsprieguma tīkls padomes locekļa/-les amatam

Pieteikšanās līdz: 14.06.2019.

Darba vieta: Rīga

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz  PADOMES LOCEKĻA/-LES amatu

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs Latvijas Pārvades Sistēmas Operators, kas nodrošina Latvijas energoapgādes drošumu, sniedz nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īsteno valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmē tās integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

Akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa/-les amata pretendentam/-ei  izvirzāmās prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu enerģētikas jomā.
 •  Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība Likuma par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.
 • Angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni (nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase). Papildu vēlamas arī citu svešvalodu, kas noderīgas kapitālsabiedrības darbā, zināšanas.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem, biznesa ētikas pārzināšana. Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai motivētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Izpratne par AS “Augstsprieguma tīkls” darbības jomām - lielu energosistēmu darbību un elektrības tirgus attīstības jautājumiem, pārvades sistēmu un elektrības tirgu attīstības procesiem nacionālajā un Eiropas līmenī.
 • Vēlama pieredze lielu projektu vadībā enerģētikas jomā (lielāku kā 10 mlj. Eiro).
 • Nevainojama reputācija.
 • Pildot citus amatus, nav pakļauts AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.
 • Pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris AS “Augstsprieguma tīkls”.
 • Ieņemot AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no AS “Augstsprieguma tīkls” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas prasības)”.
 • Pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas AS “Augstsprieguma tīkls”.

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

 1. nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 2. nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 3. nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 4. ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;
 5. pildot citus amatus, nav pakļauts AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētāja norādījumiem;
 6. pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris AS “Augstsprieguma tīkls”;
 7. ieņemot AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no AS “Augstsprieguma tīkls” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi;
 8. pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas AS “Augstsprieguma tīkls”.
 • Pretendenta kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits; ja ir pieredze lielu projektu vadīšanā, norāda projekta finansējuma apjomu un administrēšanā iesaistīto darbinieku skaitu;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā);
 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par AS “Augstsprieguma tīkls” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, dokumentus lūdzam iesniegt Finanšu ministrijā (Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv) līdz 2019.gada 14.jūnijam (ieskaitot) ar norādi “Pieteikums AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa/-les amata konkursam”, tālrunis uzziņām 67095610.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Finanšu ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) jūsu personas datu (iepriekš minēto) apstrādes pārzinis ir Finanšu ministrija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.