Aicinām pieteikties VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

31.05.2019

Pieteikšanās līdz: 20.06.2019.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētāja/-s amatu

Prasības

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē. Angļu valodas zināšanas valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē, informāciju tehnoloģiju, telekomunikāciju vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā, no kuriem vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā elektronisko sakaru, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā. Vēlama pieredze Eiropas Savienības finansēšanas instrumentu izmantošanā IKT infrastruktūras projektiem. Pieredze jautājumos par privātā un valsts segmenta informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomas procesiem, tiesisko regulējumu, tirgus situāciju, u.c. būtiskiem aspektiem.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību.
 • Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru, sertifikācijas pakalpojumu un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019.gada 20.jūnijam ar norādi “Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (214.kabinets) vai sūtīt elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 (pasta zīmogs 20.06.2019.), iesniedzot šādus dokumentus:

 • Pieteikuma vēstuli (norādot, uz kuru amata vietu tiek iesniegts pieteikums) un apliecinājumu, ka
 1. nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 2. nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 3. nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 4. ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā.
 • Pretendenta kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.