Aicinām pieteikties uz "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētāja/-s amatu

29.05.2019

Pieteikšanās līdz: 11.06.2019.

Veselības ministrija kā VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" kapitāla daļu turētāja izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētājs/-a

VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā
 • vismaz trīs gadu pieredze vairāku struktūrvienību vai funkciju vadībā lielā vai vidēji lielā uz pakalpojumu sniegšanu orientētā uzņēmumā
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, t.sk., augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes
 • izpratne par kapitālsabiedrību darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības un stratēģisko plānošanu
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
 • angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā
 • nevainojama reputācija

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, tad līdz 2019.gada 11.jūnijam(ieskaitot) lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Pieteikums VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētāja/-as amata konkursam" šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām

Paredzētais atalgojums - 4025,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

Papildu informācija pa tālr. 67876028 (Veselības ministrijas Juridiskā nodaļa).