Aicinām pieteikties “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

02.04.2019
Aicinām pieteikties “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

Pieteikšanās līdz: 12.04.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina konkursu uz valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes priekšsēdētāja/-s amatu.

Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu, vides pārvaldības, tiesību, vadības vai eksakto zinātņu jomā;
  • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) ar darbinieku skaitu pakļautībā ne mazāk kā 30 kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā, vides monitoringa veikšana vai vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana; zemes dzīļu resursu apzināšana un krājumu novērtēšana; bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu pārvaldība; radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu droša pārvaldība) vai vadošā amatā projektu īstenošanas, finanšu resursu piesaistes, administratīvo jautājumu vai pakalpojumu attīstības jomā;
  • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību;
  • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem un  finanšu resursu pārvaldīšanā;
  • zināšanas risku vadības jomā un izpratne par funkciju deleģēšanu;
  • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; pārmaiņu vadīšana; komunikācija;
  • nevainojama reputācija;
  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
  • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

  • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauti rakstveida priekšlikumi par valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stratēģisko attīstību, tai skaitā iespējām komercdarbības ieņēmumu paaugstināšanai (teksta apjoms 3 līdz 5 lpp.);
  • dzīves gaitas apraksts (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikāti par papildu apgūtām profesionālās izglītības programmām;
  • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
  • apliecinājums, ka ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5 3.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
  • valsts valodas prasmes apliecība par valsts valodas prasmi C līmeņa 1.pakāpē (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
  • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Valdes priekšsēdētāja mēnešalga ir 5186 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 12. aprīlim personīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 vai jānosūta uz e-pastu: personals@varam.gov.lv ar norādi  “Konkursam uz LVĢMC valdes priekšsēdētāja amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

 

***

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

  1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  2. personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .