Aicinām pieteikties uz “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu

05.10.2018
Aicinām pieteikties uz “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu

Pieteikšanās līdz: 19.10.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valdes locekļa amatu

Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu, vides pārvaldības, tiesību, vadības vai eksakto zinātņu jomā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā kādā no jomām, kurā darbojas kapitālsabiedrība (tai skaitā, vides monitoringa veikšana vai vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana; zemes dzīļu resursu apzināšana un izvērtēšana; bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošana) vai vadošā amatā projektu īstenošanas, finanšu resursu piesaistes, administrācijas vai pakalpojumu attīstības jomā;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām un stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības attīstību;
 • zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem un finanšu resursu pārvaldīšanu;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos (valsts valodas lietošanas jomā) noteiktajā apjomā;
 • labas divu svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas;
 • kompetences: stratēģiskā plānošana; spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība; orientācija uz attīstību;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

 

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauti rakstveida priekšlikumi par valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” stratēģisko attīstību, paaugstinot tās rentabilitāti (teksta apjoms līdz 5 lpp.);
 • dzīves gaitas aprakstu (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikāti par papildu apgūtām profesionālās izglītības programmām;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • apliecinājums, ka ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5 3.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1.pakāpē (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 19. oktobrim personiski Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 vai jānosūta uz e-pastu: personals@varam.gov.lv ar norādi  “Konkursam uz LVĢMC valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām – 67026902.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .