Izsludina konkursu uz VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes locekļa/-les amatu

30.08.2018
Izsludina konkursu uz VSIA Slimnīca Ģintermuiža valdes locekļa/-les amatu

Pieteikšanās līdz: 19.09.2018.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes locekļa/-les amata kandidātam/-ei izvirzītās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, finansēs, sociālajās zinātnēs, medicīnā vai jomā, kas nepieciešama, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, t.sk., augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes
 • izpratne par kapitālsabiedrību darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības un stratēģisko plānošanu
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
 • angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Vēlama vēl vismaz vienas svešvalodas zināšana
 • nevainojama reputācija

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, tad 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Pieteikums VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes locekļa/-les amata konkursam" šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Papildus informācija pa tālruni 67876028 (Juridiskā nodaļa).