Izsludina konkursu uz “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa/-les amatu

05.10.2017
Izsludina konkursu uz “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa/-les amatu

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz 
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 
valdes locekļa/-les amatu

Pieteikšanās līdz: 16.10.2017.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amata pretendentam izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.
 • Ļoti labas angļu valodas prasmes (B2 līmenis), zināšanu līmeni nosakot atbilstoši “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula”, pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesībzinātnē vai inženierzinātnē.
 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa vai iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā) komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē. Pieredze un zināšanas lielu projektu realizēšanā, tai skaitā projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, kā arī par valsts kapitāla daļu pārvaldību. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar transporta pakalpojumiem.
 • Kompetence un pieredze finanšu vadības jautājumos, finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā, investīciju projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā, kā arī šo projektu finanšu resursu nodrošināšanā. Izpratne un zināšanas par valsts un ES struktūrfondu budžeta finanšu vadību tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu, spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības (projekta) mērķu sasniegšanu. Spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Starptautiskās sadarbības pieredze (pārrunu vešana, projektu vadība, starptautiska līguma sarunu vešana).
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2017. gada 16. oktobrim ar norādi “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai”, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, pa pastu (pasta zīmogs 16.10.2017.) Satiksmes ministrija, Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743 vai personīgi (216.kabinets), sūtot šādus dokumentus:

1. Motivētu pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.3daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

2. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits.

3. Augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Pretendents, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

5. Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).

6. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.