Izsludina konkursu uz VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētāja amatu

01.08.2017
Izsludina konkursu uz VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētāja amatu

 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padome

izsludina konkursu uz

 VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/PRIEKŠSĒDĒTĀJAS amatu

 

Pieteikšanās līdz:  2017.gada  8.septembrim

Darba vieta: Rīga

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja/priekšsēdētājas amata pretendentam/pretendentei izvirzāmās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 100);
 • vēlama darba pieredze vadošā amatā autoceļu būvniecības, remonta, uzturēšanas vai transporta  jomā;
 • izpratne par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības jomām;
 • vēlama starptautiskās sadarbības pieredze;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldību;
 • plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • biznesa ētikas pārzināšana, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodu zināšanas (vēlams  - angļu un krievu valoda);
 • nevainojama reputācija.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2017.gada 8.septembrim (ieskaitot) personīgi vai sūtot pa pastu VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (Krustpils iela 4, Rīga, LV- 1073) ar norādi: „VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” nominācijas komisijai”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:nominacijas.komisija@lau.lv šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību valdes priekšsēdētāja/priekšsēdētājas amatam), norādot kandidāta/kandidātes kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 2. redzējumu (līdz 1000 vārdiem) par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un autoceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas nozares attīstību;
 3. Curriculum Vitae (CV), tai skaitā, norādot informāciju par: profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus (pēdējo 10 gadu laikā), vadīto kolektīvu darbinieku skaitu,  pašnovērtējumu svešvalodu prasmēm;
 4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 6.  apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām, t.i., kandidāts/kandidāte iesniedz apliecinājumu un apliecina, ka: ir augstākā izglītība; nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;
 7. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī, C līmeņa 1.pakāpe (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 8. kandidāts/kandidāte, ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
 9. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/kandidātei izvirzīto prasību izpildi.

 

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegto redzējumu (Par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un autoceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas nozares attīstību) sagatavot un iesūtīt prezentācijas formā (apjoms līdz 10 minūtēm).