Izsludina konkursu uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes locekļa amatu

29.06.2017

"STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" PADOME

IZSLUDINA KONKURSU UZ "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA""

VALDES LOCEKĻA/-LES (KOMERCDARBĪBAS JAUTĀJUMOS) AMATU

Pieteikšanās līdz: 14.07.2017.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes locekļa/-les (komercdarbības jautājumos) amata pretendentam/-ei izvirzāmās prasības:

 1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas un 31. panta ceturtās daļas prasībām.
 2. Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 3. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 4. Valsts valodas zināšanas.
 5. Svešvalodu zināšanas - angļu valodas prasme (vēlama krievu valodas prasme).
 6. Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē vai inženierzinātnēs.
 7. Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā, ekonomikas vai komercdarbības vadībā, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā.
 8. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem.
 9. Kompetence un pieredze kapitālsabiedrību operatīvās attīstības vadības, komercdarbības un biznesa attīstības jautājumos.
 10. Stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, piedāvāt risinājumus un rast kompromisus.
 11. Nevainojama reputācija.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka:
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 53 . daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 1. Dzīvesgājuma un profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 2. Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. Pretendenta sagatavotu attīstības redzējumu (ne vairāk kā 1000 vārdu apjomā) par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 4. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 5. Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūlijam personīgi VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes sekretārei Unai Muceniecei, adrese: “Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, 5.stāvs (iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase) vai sūtot elektroniski pa e-pastu: U.Muceniece@riga-airport.com, vai pa pastu “Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053 (pasta zīmogs - 14.07.2017). Tālr. uzziņām: 28338841.