Izsludina konkursu uz "LATVIJAS VĒSTNESIS" valdes locekļa amatu

15.06.2017

TIESLIETU MINISTRIJA

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ

"LATVIJAS VĒSTNESIS" VALDES LOCEKĻA/-LES AMATU

Pieteikšanās līdz: 30.06.2017. 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • valsts valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • maģistra grāds sociālajās zinātnēs;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē;
 • profesionālā darba pieredze mediju jomā;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
 • zināšanas par finanšu līdzekļu plānošanu un izlietošanu;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;
 • spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • nevainojama reputācija.

Pieteikuma dokumenti:

1) pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka:

 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;

2) dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

4) redzējums par VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu VSIA "Latvijas Vēstnesis" svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;

5) valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

6) citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi personals@tm.gov.lv, līdz 2017. gada 30. jūnijam.