Izsludina konkursu uz "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari"" valdes locekļa/-les amatu

14.06.2017

VESELĪBAS MINISTRIJA

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ

"NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI"" VALDES LOCEKĻA/-LES AMATU

Pieteikšanās līdz: 13.07.2017.

Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekļa/-es amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, finansēs, sociālajās zinātnēs, medicīnā vai jomā, kas nepieciešama, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus konkrētajā amatā;
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai;
 • praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz kapitālsabiedrības attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību un laba korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, t. sk. augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • izpratne par kapitālsabiedrību darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā attīstības un stratēģisko plānošanu;
 • zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu;
 • zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Vēlama vēl vismaz vienas svešvalodas zināšana;
 • nevainojama reputācija.

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, tad 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" (14.06.2017.) lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai nosūtīt uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Pieteikums VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekļa amata konkursam" šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību;
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām;
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Papildu informācija pa tālruni 67876028 (Juridiskā nodaļa).