Apstiprināta VAS “Latvijas dzelzceļš” padome

02.02.2018
Apstiprināta VAS “Latvijas dzelzceļš” padome

Piektdien, 2.februārī, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDZ) padomes priekšsēdētāja amatā apstiprināts Jānis Lange, kā arī padomes locekļa amatā iecelts Andris Maldups. Darbu turpina arī neatkarīgais padomes loceklis Aigars Laizāns.

Pretendentu atlasi un izvērtēšanu veica Nominācijas komisija, kuras sastāvā piedalījās Satiksmes ministrijas, Darba devēju konfederācijas, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības, kā arī Pārresoru koordinācijas centra  pārstāvji. Kopā tika saņemti 16 pieteikumi LDZ padomes locekļu amatiem, no kuriem J. Lange un A. Maldups ieguva visaugstāko vērtējumu.

Konkurss tika organizēts divās  kārtās, pirmajā – dokumentu atlase (darba pieredze, izglītība un sabiedrības attīstības redzējums). Uz otro kārtu tika uzaicināti desmit pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas.

Jānis Lange ieguvis Latvijas Universitātes ekonomikas un vadībzinātņu maģistra grādu. Šobrīd ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs. Iepriekšējā darba pieredze – VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis, Finanšu un administratīvās pārvaldes direktors un Jelgavas nodaļas vadītājs, SIA Baltic Construction Consultancy projektu vadītājs, Investīciju komponenšu ieviešanas vadītājs Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” ietvaros, Satiksmes modelēšanas, izpētes un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes vadītājs Phare 2002 “Atbalsts projektu sagatavošanai” ietvaros, Interreg III B projekta “Baltic Sea Cycling” koordinators Jelgavas pilsētā, Direktora vietnieks projektu realizācijas jautājumos Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Pilsētsaimniecība”, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība” ielu ekspluatācijas inženieris.

Andris Maldups ieguvis  Rīgas tehniskās Universitātes Rīgas Biznesa skolas Profesionālā maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Šobrīd ir Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors, Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sekretārs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklis. Iepriekšējā darba pieredze – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis, Satiksmes ministrijas Investīciju un Tranzīta politikas departamenta direktora vietnieks, Tranzīta politikas nodaļas vadītājs, AS “Air Baltic Corporation” valsts pilnvarnieks un padomes loceklis, Satiksmes ministrijas Tranzīta nodaļas vecākais referents.

Uz doto brīdi LDZ padomē darbojas arī Aigars Laizāns, kurš Latvijas Lauksamniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, kā arī ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu (MBA) RTU Rīgas Biznesa skolā. Bijis AS “Preses nams” pirmais viceprezidents un komercdirektors, kopš 2009.gada darbojies INTERREG IV A pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā ar specializāciju zinātnē, vides aizsardzībā un komercializācijas veicināšanā. Līdzdarbojies vairāku biznesa un tehnoloģiju inkubatoru darbībā. Patlaban ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta un Konventa loceklis, Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta profesors un doktorantūras programmas direktors. LDZ neatkarīgais padomes loceklis kopš 2016.gada.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Satiksmes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv