Ieceļ jaunu "Valsts nekustamie īpašumi" valdi

01.09.2017

Informācijas avots: VNĪ

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) padome 31. augustā, pamatojoties uz Nominācijas komisijas vērtējumu, iecēla jaunu uzņēmuma valdi. Valdes locekļu amatos iecelta Kitija Gruškevica, Sigita Janvāre un Andris Vārna. Darbu VNĪ valdē turpinās Līga Ermane, kura valdes locekles amatā stājās 2016. gada septembrī. Par jauno VNĪ valdes priekšsēdētāju ievēlēts Ronalds Neimanis.

Publiskais atlases konkurss uz vakantajām VNĪ valdes amata vietām tika uzsākts 2017. gada martā, piesaistot personāla atlases kompāniju SIA Fontes Executive Search. Amatu pretendentus izvērtēja nominācijas komisija, kurā darbojās VNĪ Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis, VNĪ Padomes locekle Inta KomisarePārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītāja vietnieks Vladislavs VesperisLatvijas Būvnieku Asociācijas prezidents Normunds Grinbergs.

VNĪ Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: “Kandidātu atlases process bija gana apjomīgs. Tika saņemti un izvērtēti vairāk kā 500 pretendentu pieteikumi. Atklāta konkursa ietvaros kandidātiem bija iespēja pieteikties vakancēm pašiem, kā arī potenciālos kandidātus uzrunāja atlases kompānija Fontes. Atlases process tika organizēts 4 kārtās.”

Uz vakanto VNĪ valdes priekšsēdētāja vietu saņemti 135 pieteikumi, uz VNĪ valdes locekļa vietu attīstības projektu jautājumos saņemti 164 pretendentu pieteikumi, administratīvajos jautājumos 93 pieteikumi, bet uz VNĪ valdes locekļa vietu Klientu apkalpošanas jautājumos 127 pretendentu pieteikumi. Kopumā atlases kompānija veica 127 intervijas ar pretendentiem. Rezultātā, nominācijas komisija vairākās kārtās, izmantojot padziļinātās intervijas, atlasīja divus kandidātus uz katru vakanci. No šiem kandidātiem, pēc saderības testa veikšanas, tika izvēlēti jaunie valdes locekļi.

Ronalds Neimanis no 2013. gada ir Rīgas Stradiņa universitātes Infrastruktūras departamenta direktors, kura pakļautībā ir RSU Būvniecības projektu, Saimnieciskās, Tehniskā un transporta, kā arī Iepirkumu nodaļas. Tāpat R.Neimanis no 2015. gada marta ieņem SIA „Vides investīciju fonda” valdes locekļa amatu. Šī amata ietvaros R.Neimanis veic klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī finanšu/ESKO pakalpojumu realizāciju. R.Neimanim ir Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Kitija Gruškevica, kura VNĪ valdē atbildēs par attīstības projektu jautājumiem, no 2013. līdz 2016. gadam Latvijas Universitātē (LU) ieņēma Rektora vietnieces amatu infrastruktūras attīstības jautājumos. Tāpat K.Gruškevica bijusi LU Infrastruktūras departamenta direktore, projekta vadītāja, Senatore, Stratēģijas komisijas locekle, Finanšu un budžeta komisijas locekle. K.Gruškevica organizējusi LU Torņakalna korpusa 1.kārtas projekta realizāciju, kā arī piedalījusies nākamo būvniecības kārtu stratēģiskajā plānošanā. Paralēli būvniecības procesa organizēšanai, K.Gruškevicas vadībā veiksmīgi tika veikta LU nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldības efektivizācija.

K. Gruškevica ir doktora grāda pretendente vadībzinātnē LU, kā arī ieguvusi profesionālo augstāko jurista izglītību.

Sigita Janvāre, kura VNĪ valdē atbildēs par administratīvajiem jautājumiem, no 2010.gada jūnija līdz šim brīdim ir bijusi SIA Lattelecom Iepirkumu nodaļas vadītāja. S.Janvārei ir vairāk kā 10 gadu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldībā un iepirkumu vadībā. No 1997. līdz 2010. gadam S.Janvāre SIA Lattelecom ieņēmusi Nekustamā īpašuma nodaļas Pakalpojumu vadītājas un Nekustamā īpašuma biznesa attīstības vadītājas amatus. Darba pienākumos ietilpa uzraudzīt un attīstīt loģistikas un noliktavas funkcijas uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma līdzekļu efektīvu izmantošanu. Tāpat S.Janvāre organizēja piegādātāju pārvaldības un vērtēšanas procesu, regulāri uzlabojot dažādus iepirkumu procesus. Tas ļāvis SIA Lattlecom attīstīt sniegtos pakalpojumus, paaugstinot uzņēmuma rentabilitāti un konkurētspēju tirgū.

S.Janvāre ir ieguvusi Maģistra grādu Sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē.

Andris Vārna, kurš VNĪ valdē atbildēs par Klientu apkalpošanas jautājumiem, no 2011. gada ir SEB bankas AS Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā.

Galvenie amata pienākumi šajā amatā A.Vārnam bija nekustamo īpašumu pārvaldības vadība un kontrole Latvijas un Baltijas līmenī. Tāpat A.Vārna atbildēja par nekustamā īpašuma nomas portfeļa stratēģisko plānošanu, projektu un pakalpojumu izmaksu, kā arī investīciju finansēšanu un uzraudzību. A.Vārna, vienīgais Baltijas valstīs, ASV ir ieguvis Nekustamā īpašuma vadītāja sertifikātu (Certified Property Manager, CPM®).

A.Vārna Rīgas Tehniskajā universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. A.Vārna turpina papildināt savu izglītību Anglijā – British Institute of Facilities Management.

Jaunajai VNĪ valdei būs jānodrošina uzņēmuma pārvaldības maiņa, lai sekmīgi izstrādātu un īstenotu uzņēmuma attīstības stratēģiju 2018.-2022. gadam. Tāpat valdes pienākumos būs realizēt pārmaiņas, lai VNĪ kļūtu par mūsdienīgu nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmumu ar jauniem darbības standartiem.

Saskaņā ar VNĪ statūtiem, VNĪ valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

2016. gada oktobrī, ievērojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas, kā arī Ministru kabineta rīkojumu par nepieciešamību izveidot kapitālsabiedrības padomi, tika apstiprināta VNĪ padome, kuras sastāvā darbojas: padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis, padomes locekļi Inta Komisare un Ansis Grasmanis.

VNĪ ir stabila un patstāvīgi pelnoša kapitālsabiedrība, kas kvalitatīvi un profesionāli attīsta valsts nekustamo īpašumu, kā arī īsteno komercdarbību nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, renovēšanā un būvniecībā, vienlaikus nodrošinot valsts un sabiedrības interešu ievērošanu un to pienācīgu aizsardzību.