Par AS „Pasažieru vilciens” valdes locekli ievēlēts Aldis Daugavvanags

03.07.2017
Par AS „Pasažieru vilciens” valdes locekli ievēlēts Aldis Daugavvanags

AS „Pasažieru vilciens” valdes locekļa amatā ievēlēts Aldis Daugavvanags no 2017. gada 22. jūnija uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Padome AS „Pasažieru vilciens” valdes locekļa amatā nominēja pārstāvi atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām, ņemot vērā kandidāta profesionalitāti, kompetenci un pieredzi.

A. Daugavvanags ir ieguvis tiesību maģistra grādu Latvijas Policijas akadēmijā un maģistra grādu sociālajā psiholoģijā (organizāciju psiholoģijas) Latvijas Universitātē. Darba pieredze: SIA “Hiponia” Administratīvā departamenta vadītājs, AS „Pasažieru vilciens” Juridiskās daļas vadītājs/vadošais jurists, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Administratīvā departamenta vadītājs, Latvijas Policijas akadēmijas dekāns, Daugavpils Universitātes Tiesību zinātņu katedras docents.

A.Daugavvanags AS „Pasažieru vilciens” valdes locekļa amatā iecelts atklāta konkursa rezultātā. Konkurss tika organizēts divās kārtās, pirmajā kārtā tika vērtēta darba pieredze, izglītība un valodas zināšanas, otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunikācijas prasmes. Pavisam tika saņemti 24 pieteikumi, uz otro kārtu tika aicināti 5 pretendenti. Valdes locekļa atlase notika saskaņā ar pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursa nolikumu,  kandidātus izvērtēja nominācijas komisija, kurā darbojās Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības, Pārresoru koordinācijas centra un AS „Pasažieru vilciens” padomes locekļi. 

Informācijas avots: Pasažieru vilciens