“Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatā ievēlēts Ansis Grasmanis

12.05.2017
“Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatā ievēlēts Ansis Grasmanis

Informācijas avots: Finanšu ministrija

Saskaņā ar  š.g. 2.maijā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatā ievēlēts Ansis Grasmanis.

 

Kopumā tika saņemti 18 pieteikumi uz padomes locekļu amata vietām. Pēc kandidātu iesniegto dokumentu un sākotnējā vērtējuma (izglītība, valodu zināšanas, pieredze) uz kompetenču intervijām tika virzīti  8 kandidāti, uz darba intervijām – 6 kandidāti. Š.g. 25. aprīļa sēdē nominācijas komisija ieteica kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprināt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatā kandidātu, kurš ieguva komisijas augstāko novērtējumu.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  padomes locekļa/-les amata pretendentam tika izvirzītas šādas pamatprasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, vadībzinībā, finansēs, tiesību zinātnē, ekonomikā vai nekustamo īpašumu pārvaldībā;
 2. vismaz viena kritērija izpilde no zemāk minētajiem vadības pieredzes kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu;
 • vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks).
 1. vēlama starptautiskā pieredze līdzīga lieluma uzņēmumā vai vidējā/lielā privātā kapitālsabiedrībā vai institūcijā vadošā amatā;
 2. vēlama pieredze lielu projektu vadībā;
 3. izpratne par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darbības jomām – nekustamā īpašuma būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem;
 4. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas pārzināšana, par kapitālsabiedrību finanšu vadības, risku vadības un iekšējā audita jautājumiem;
 5. stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; 
 6. valsts valoda C līmeņa 1.pakāpē;
 7. labas angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu, augstākā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo terminoloģiju, un brīvi sagatavot rakstisku tekstu. Papildus vēlams arī citu svešvalodu zināšanas;
 8. nevainojama reputācija;
 9. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Pirmajā kārtā izvērtēti kandidātu iesniegtie dokumenti un to atbilstība izvirzītajām pamatprasībām, savukārt nākamajās kārtās notika atlases intervijas (izvērtētas kandidāta kompetences, veicot kompetenču interviju, savukārt pēc kompetenču intervijas kandidāti tika aicināti uz interviju, kurā tika izvērtētas kandidāta zināšanas un piemērotība VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatam).

Padomes locekļu amata kandidāti tika novērtēti, balstoties uz šādiem atlases kritērijiem:

Kritērijs

Apakškritērija svars

 
 

Valodu zināšanas

Angļu valodas zināšanas

7

 

Otras svešvalodas  zināšanas

2

 

Pieredze

Vadības pieredze

12

 

Papildu punkti

 

 

vairāk kā triju gadu pieredze vadošā amatā uzņēmumā/institūcijā nekustamo īpašumu attīstīšanas, pārvaldīšanas vai apsaimniekošanas jomā

3

 

vairāk kā piecu gadu pieredze vidējas vai lielas privātas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā

3

 

vairāk kā  piecu gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par  politikas veidošanu

1

 

vairāk kā 15 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks)

1

 

Darba pieredze  starptautiskā institūcijā vai kapitālsabiedrībā vadošā amatā

2

 

Vairāk kā trīs gadu pieredze

 

 

Pieredze lielu projektu vadībā

1

 

Vadīti vairāk kā 2 lieli projekti (projekta finansējums virs 10 miljoniem eur, ieviešanas termiņš - virs 2 gadiem, administrēšanā iesaistīto cilvēku skaits  vairāk par 10)

 

 

Profesionālās zināšanas un kompetence

Kompetences (finanšu vadība, risku vadība, iekšējā audita vadība, stratēģiskās plānošanas prasme, vadība, spēja noteikt mērķus un plānot savu darbību, lēmumu pieņemšana un atbildība)

68

 

Profesionālās zināšanas (izpratne par VAS "VNĪ" darbības jomām - nekustamā īpašuma būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem, par valsts kapitālsabiedrību pārvaldi, to darbību un biznesa ētiku, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" attīstības redzējums - darbības un attīstības perspektīvas, sasniedzamie mērķi (eseja))

 

 

NOMINĀCIJAS KOMISIJA

2017.gada 23.janvārī tika izveidota nominācijas komisija padomes locekļu atlasei VAS “Valsts nekustamie īpašumi” šādā sastāvā:

Nominācijas komisijas vadītāja

Ieva Braunfelde, Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

Nominācijas komisijas vadītājas vietniece

Ringolds Beinarovičs – finanšu ministres biroja vadītājs

Nominācijas komisijas locekļi

Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas politikas plānošanas dokumentu eksperte

Inta Lipovska – Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītāja

Aigars Rostovskis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs

Vladislavs Vesperis – Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs