Aktuālie tiesību aktu projekti

Latvijai kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstij īstenojot OECD vadlīnijās iekļauto labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un īstenojot Krišjāņa Kariņa vadītās valdības Deklarācijā un valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus izstrādāt skaidru valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku un priekšlikumus valsts kapitāla daļu turētāja funkciju nodošanai vienam profesionālam valsts kapitāldaļu turētājam, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un nodod apspriešanai konceptuālo ziņojumu “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju”.

Ziņojumā ir analizēti un sniegti priekšlikumi esošo valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas trūkumu novēršanai, par valsts kapitālsabiedrību iespējamo iedalījumu, ņemot vērā to stratēģisko nozīmi, darbību konkurences apstākļos un valsts deleģēto uzdevumu īpatsvaru, un izvērtētas iespējas un piedāvāti modeļi valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja funkciju centralizācijai.

Konceptuālais ziņojums “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju”

Viedokļu iesniegšana - līdz 2020. gada 8. maijam (ieskaitot),

rakstot uz Pārresoru koordinācijas centra e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv ar norādi “Kapitālsabiedrību pārvaldības ziņojums”.

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma izstrādes procesā

 

Apspriešanā no uzņēmumiem un organizācijām saņemtie priekšlikumi:

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts

Finanšu nozares asociācija

Konkurences padome

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Latvijas autoceļu uzturētājs

Latvijas Kokrūpniecības federācija

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sadales tīkls

 

Pēc konceptuālā ziņojuma projekta pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē 30.04.2020. no iestādēm un organizācijām saņemtie atzinumi:

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija - 1

Latvijas Darba devēju konfederācija - 2

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Valsts kontrole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Veselības ministrija

Zemkopības ministrija

 

Apspriešanā saņemtie viedokļi un atzinumi patlaban tiek apkopoti. Ar apkopojumu varēsit iepazīties šeit.