Aktuālie tiesību aktu projekti

Publikācijas apspriešanas laiks divas nedēļas, tas ir, līdz 2019. gada 10. oktobrim.

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē

Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai

Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība valsts kapitāla daļu un atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai

 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādē

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru””

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai