19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

27.01.2016
19. februārī notiks pirmā nacionāla mēroga konference labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

Š.g. 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo valsts mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālos partneru loku.

Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu, objektīvu un pozitīvām pārmaiņām iedvesmojošu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu uzņēmumu aktīvu atdevi, caurspīdīgumu un finanšu rādītājus, un Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst starptautiskajai labajai praksei.

PKC vadītājs Pēteris Vilks pauž viedokli par labas pārvaldības aktualitāti valsts kapitālsabiedrībās: „Valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai ir būtiska ietekme uz valsts ekonomiku un Latvijas iedzīvotāju labklājību. Dati, kas apkopoti par 2014. gadu liecina, ka visu valsts kapitālsabiedrību apgrozījums 2014. gadā veido ap 18% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb vairāk kā 3.5 miljardus eiro. 2014. gada valsts budžetā iemaksātās valsts kapitālsabiedrību dividendes pārsniedz 125 miljonus eiro un kopējais nodarbināto skaits valsts kapitālsabiedrībās – 53 tūkstošus cilvēku, kas veido aptuveni 6.5% no visiem strādājošajiem Latvijā. Valsts kapitālsabiedrību efektīvāka pārvaldība, var sniegt ievērojamu IKP pieaugumu un pozitīvi ietekmēt darba tirgu, kā rezultātā – papildu resursi valsts budžetā ļautu veikt ieguldījumus, lai sasniegtu valsts kopējos stratēģiskos mērķus, kas noteikti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam.”

No 2015. gada 1. jūnija PKC pilda valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (likums), tādējādi turpinot jau 2012. gadā aizsākto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu. Balstoties uz likumu, tiek radīts jauns regulējums valdes un padomes locekļu atlasei un atalgošanai, izstrādāts ilgtspējīgāks dividenžu regulējums, caur vadlīnijām tiks ieviesta labā prakse stratēģiju izstrādē un informācijas atklātībā, kā arī uzsākta apmācību organizēšana valsts kapitālsabiedrību vadītājiem un darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par efektīvu korporatīvo pārvaldību.

Konference notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, š.g. 19. februārī, un tās mērķis ir aktualizēt diskusiju par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības praksi, ļaujot uzzināt par vairāku veiksmīgu un atbildīgu Latvijas uzņēmumu pieredzi pārmaiņu vadībā.

Konferences provizoriskā programma, runas personu un paneļdiskusiju dalībnieku sastāvs – apskatāms šeit.

Jūs varat pieteikt savu interesi konferences apmeklēšanai, aizpildot pieteikuma anketu saitē: http://ej.uz/kx28, kā arī jautājumu gadījumā par konferenci sazināties ar PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultanti Maiju Kāli pa e-pastu: maija.kale@pkc.mk.gov.lv.

Papildu informācija par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību pieejama PKC mājaslapā, sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv