Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

17.02.2016
Vairāk kā 300 dalībnieku pulcēsies diskusijā par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanu

Attēls: PKC

Šo piektdien, 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē pirmo nacionāla mēroga konferenci-diskusiju labas pārvaldības veicināšanai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, kas pulcēs vienkopus vairāk nekā 300 dalībnieku, t.sk. visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska loma valsts ekonomikā un tās ir vienas no lielākajām darba devējām valstī. Valsts kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga ir to sniegtais sabiedriskais labums un dalība valsts stratēģisko interešu īstenošanā. Šī konference ir pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas aizsāk vienlīdzīgu un uz pozitīvām pārmaiņām vērstu dialogu starp valsti, sabiedrību, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrībās ieguldīto aktīvu atdevi, vairotu to vērtību, paaugstinātu kapitālsabiedrību darbības caurredzamību, kā arī – lai, Latvija sekmīgi iestātos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) kā pilntiesīga dalībvalsts, kuras korporatīvā pārvaldība atbilst ekonomiski attīstīto valstu īstenotajai labajai praksei.

No 2015. gada 1. jūnija PKC pilda valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevumus, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (likums), tādējādi turpinot jau 2012. gadā aizsākto valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu. Balstoties uz likumu, ticis radīts jauns regulējums valdes un padomes locekļu atlasei un atalgošanai, izstrādāts ilgtspējīgāks dividenžu politikas regulējums, ar vadlīnijām tiks ieviesta labā prakse stratēģiju izstrādē un informācijas atklātībā, kā arī organizētas apmācības valsts kapitālsabiedrību vadītājiem un darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par efektīvu korporatīvo pārvaldību.

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu par valsts kapitāla daļām un valsts kapitālsabiedrībām. PKC sagatavotais gada pārskats par 2014. gadu ir pirmais šāda veida informācijas apkopojums par valstij piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām kopš 2010. gada, kad tika izstrādāts līdzīgs pārskats. Atbilstoši likumam, PKC turpmāk ik gadu gatavos publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, dodot iespēju sabiedrībai novērtēt valsts kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un attīstības dinamiku.

Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavoto gada pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām 2014. gadā šeit.

Konference notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, š.g. 19. februārī, un tās mērķis ir aktualizēt diskusiju par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības praksi, ļaujot uzzināt par vairāku veiksmīgu un atbildīgu Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pieredzi pārmaiņu vadībā.

Konferences programma, runas personu un paneļdiskusiju dalībnieku sastāvs – apskatāms šeit. Papildu informācija par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību pieejama PKC mājaslapā, sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība.

Jūs varat apskatīt konferences dalībnieku prezentācijas šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813

 

Konference KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres

2016. gada 19. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizēja pirmo nacionāla mēroga konferenci-diskusiju labas pārvaldības veicināšanai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, kas pulcēja vienkopus vairāk nekā 250 dalībnieku, t.sk. visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.