Infografikas

Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes, īstenošanas un uzraudzības process

Valsts kapitālsabiedrības Latvijas ekonomikā, 2018 (dati par 2016. gadu)                                 

 

Valsts kapitālsabiedrību loma Latvijas ekonomikā, 2017 (dati par 2015. gadu)